ACCURACY (Precizion)

ACCURACY (Precizion) ,PILOTI NISET NGA NJE KODER ME LARTESI TE ULET,DHE OBJEKTIVI ESHTE QENDRA E NJE RETHI ME DIAMETER 10 METRA , DETYRA E PILOTIT ESHTE QE DUKE KALKULUAR -SHPEJTESINE E ERES, -NGROHTESINE E AJRIT, -DREJTIMIN E ERES, -SHPEJTESINE E FLUTURIMIT, -KENDIN E HUMBJES SE LARTESISE , TE MBERIJE NE QENDREN E RETHIT
PERPARA SE MESOHET CDO DISIPLINE TJETER, REKOMANDOHET TE MESOHET FILLIMISHT KJO DISIPLINE
ACCURACY (Precizion)

ACCURACY (Precizion)