CERTIFIKIMI / LICENSIMI

PJESE E CERTIFIKIMIT DO JENE DHE TRE PROVIME,

1. TEORIK
2. PRAKTIK (KU SHPALOSEN NJOHURITE E MARA PERGJATE FLUTURIMEVE), NE LICENSEN ME TE CILEN PAISET PILOTI DO JETE DHE NIVELI PILOTUES I STUDENTIT
3. REALIZIMIT E FIGURAVE,MANOVRAVE TE NDRYSHME, SIPAS KERKESES QE BEJNE PILOTET E FTUAR NEPERMJET NEJ RADIOJE ME TE CILEN DO JETE PAISUR PILOTI
(SIGURIA DHE SHPEJTESIA E REALIZIMIT TE FIGURAVE KONSIDEROHET SAKTESI)

PJESE E PROVIMIT CERTIFIKUES DO JENE PILOT TE AEROKLUBEVE TE NDRYSHME GJE QE NDIHMON VLERESIMIN E DREJT TE STUDENTIT