KURS I AVANCUAR

KURSI I AVANCUAR PERFSHIN
– TEORI – LITERATURE TEORIKE
– MATERIAL MULTIMEDIAL PLOTESUES ( DVD)

KUSHTET PER TU BERE PJESE E KETIJ KURSI
– TE KETE KRYER MINIMALISHT 120 ORE FLUTURIM , TE CILAT TE JENE TE REGJISTRUARA ,DHE TE FIRMOSURA NGA INSTRUKTORI I AEROKLUBIT NE LIBRIN PERSONAL TE FLUTURIMEVE TE CDO PILOTI
– NJE RADIO E CILA TE OPEROJE NE FREKUENCAT E AEROKLUBIT (NGA E CILA DO MARE INSTRUKSIONET PER MANOVRAT )
– VELE PERSONALE E PILOTIT
– HARNESS I PAJISUR ME PARASHUTE REZERV
PERMBAJTJA E KURSIT
– 7 DITE FLUTURIME PA FUND FLUTURIMI I PARE I CDO DITE KRYHET NEN INSTRUKSIONET E MARA NGA RADIOJA, FLUTURIMET E TJERA PERGJATE DITES, BEHEN PER TE PERFORCUAR NJOHURITE E MARA
– USHTRIME PER KONTROLL ME TE MIRE TE VELES

Pitch Control Exercises
Dynamic Turns and Weight Shift Exercises (Roll authority)
Turn Reversals
Wingovers
– TEKNIKA TE ULJES SE SHPEJTE

Big ears (with speed bar)
Spiral Dives
B-line Stall
– MANOVRA TE TJERA

Asymmetric collapses
Symmetric collapses (full frontal, front stall)
Dynamic collapses with pitch.
Accelerated Symmetric collapses
Accelerated Asymmetric collapses
Full stall
Spin
Ampmax.
– NE PERFUNDIM TE DITES,SHIKOHEN DHE DISKUTOHEN REGJISTRIMET E BERA TE SHFAQURA NE NJE VIDEOPROJETOR
NESE ME PROGRAMIN NXENESI NUK ARIN TE MARE DIJET E DUHURA,PRA NUK ESHTE GATI PER PROVIMIN NE FUND TE KURSIT, ATEHERE ESHTE I DETYRUAR TE MARE DISA ORE SHTESE JASHTE KURSIT DERI SA INSTRUKTORI TE VEREJE SE NIVELI I PILOTIT PER PROVIMIN ESHTE KALUES
NE PERFUNDIM TE KURSIT, PILOTI PAISET ME CERTIFIKATE KU ESHTE I SHENUAR DHE NIVELI I AFTESIVE TE PILOTIT