KURSI BAZE

KURSI BAZE PERFSHIN
– LITERATUREN TEORIKE
– MATERIAL NE LIDHJE ME MIKROMETEREOLOGJINE
– PRAKTIKE STATIKE
– USHTRIME STATIKE
– FLUTURIME NGA LARTESI TE VOGLA DUKE U RITUR GRADUALISHT
PERMBAJTJA E KURSIT
– 1 FLUTURIM TANDEM
– 12 ORE TEORI
– 8 ORE PRAKTIKE
– 4 FLUTURIME I VETEM NGA LARTESI TE MEDHAJA NEN INSTRUKSIONET E INSTRUKTORIT
NESE ME PROGRAMIN NXENESI NUK ARIN TE MARE DIJET E DUHURA,PRA NUK ESHTE GATI PER PROVIMIN NE FUND TE KURSIT, ATEHERE ESHTE I DETYRUAR TE MARE DISA ORE SHTESE JASHTE KURSIT DERI SA INSTRUKTORI TE VEREJE SE NIVELI I PILOTIT PER PROVIMIN ESHTE KALUES
NE PERFUNDIM TE KURSIT, PILOTI PAISET ME CERTIFIKATE(Pjesmarjeje) KU ESHTE I SHENUAR DHE NIVELI I AFTESIVE TE PILOTIT.
VELA E PERDORUR NE KETE FAZE TRAJNIMI ESHTE ASCENT 4
More info