KURSI MESATAR

KURSI MESATAR PERFSHIN
– TEORI
– FLUTURIME PER NJE JAVE RESHT NGA LARTESI TE MEDHA

KUSHTET PER TU BERE PJESE E KETIJ KURSI
– TE KETE KRYER MINIMALISHT 60 ORE FLUTURIM , TE CILAT TE JENE TE REGJISTRUARA ,DHE TE FIRMOSURA NGA INSTRUKTORI I AEROKLUBIT NE LIBRIN PERSONAL TE FLUTURIMEVE TE CDO PILOTI
– NJE RADIO E CILA TE OPEROJE NE FREKUENCAT E AEROKLUBIT (NGA E CILA DO MARE INSTRUKSIONET PER MANOVRAT )
– VELE PERSONALE E PILOTIT
– HARNESS I PAJISUR ME PARASHUTE REZERV

PERMBAJTJA E KURSIT
– 7 DITE PRAKTIKE (MBARVAJTJA E KURSIT, VARET NGA KUSHTET ATMOSFERIKE,POR QE KURSI TE QUHET I PERFUNDUAR DUHEN KRYHER MINIMALISHT 2 FLUTURIME / DITE)
– TEORIA JEPET NE FORMEN E MBLEDHJEVE NE FILLIM TE DITES , DHE NEFORME KONKLUZIONI NE PERFUNDIM TE DITES
– PERGJATE FLUTURIMIT PILOTI DUHET TE MBULOJE NGA ANA E TIJ PAISJEN ME RADIO
NESE ME PROGRAMIN NXENESI NUK ARIN TE MARE DIJET E DUHURA,PRA NUK ESHTE GATI PER PROVIMIN NE FUND TE KURSIT, ATEHERE ESHTE I DETYRUAR TE MARE DISA ORE SHTESE JASHTE KURSIT DERI SA INSTRUKTORI TE VEREJE SE NIVELI I PILOTIT PER PROVIMIN ESHTE KALUES
NE PERFUNDIM TE KURSIT, PILOTI PAISET ME CERTIFIKATE KU ESHTE I SHENUAR DHE NIVELI I AFTESIVE TE PILOTIT
Vela e perdorur ne kete nivel eshte UP Dena